- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa
Fizjoterapia stomatologiczna
terapia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.
 
 
Układ stomatognatyczny nie jest wyizolowanym układem, należy go rozpatrywać zawsze w powiązaniu z innymi okolicami ciała. Napięcia mięśniowe pojawiające się w obrębie narządu żucia mogą być przenoszone na mięśnie kręgosłupa szyjnego, obręczy barkowej oraz na  inne, czasem nawet odległe obszary, prowadząc do odczuwania dolegliwości bólowych głowy, barku, czy kręgosłupa. 
 
Również może dojść do sytuacji odwrotnej, gdzie niewłaściwa pozycja miednicy, kręgosłupa i głowy będzie skutkowała przeciążeniem struktur układu stomatognatycznego . Zadaniem fizjoterapeuty jest całościowa ocena pacjenta obejmująca poza badaniem układu stomatognatycznego, również narząd ruchu.
 
Jesli cierpisz z powodu:
 • bólów w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych
 • wzmożonego napięcia mięśniowego (np. jesteś w stanie leczenia ortodontycznego)
 • patologicznego tarcia zębami żuchwy o zęby szczęki (bruksizmu)
 • trzasków i przeskakiwania w stawach skroniowo-żuchwowych
 • nieprawidłowej ruchomości żuchwy(zbaczenie, ograniczenie lub nadmierne otwieranie ust, itd)
 • napięciowych bólów głowy
 • migreny
 • urazów i stanów po operacji w obrębie narządów żucia
 • Wiedz, że decydując się na specjalistyczne wczesne leczenie w/w zaburzeń możesz uniknąć poważniejszych chorób i poprawić komfort swojego życia. Odpowiednie leczenie znacznie zmniejsza napięcie w mięśniach i więzadłach otaczających staw, co wpływa na zmniejszenie objawów bólowych.
   
Jak leczymy:
Fizjoterapeuta wykorzystuje techniki manualne takie jak: techniki energizacji mięśni , masaż czy mobilizacje stawów. W przypadku konieczności całościowego leczenia niewątpliwie skuteczna może okazać się metoda PNF( proprioceptywne mięśniowo-powięziowe torowanie), metoda McKenziego czy kinesiotaping. Uzyskane podczas terapii wyniki podtrzymywane są dzięki indywidualnie dobranym ćwiczeniom, wykonywanym przez pacjenta w domu.
 
Gabinet z którym wspólpracujemy:
 
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny  
Maria Orchel-Wojakowska
 
31-115 Kraków, ul. Garncarska 4
tel.: 602 13 63 64